måndag, maj 30, 2011

Min magisteruppsats: "Hur arbetade LO och Svenskt Näringsliv med opinionsbildning i valet 2010?"

När jag i juni 2005 fick jobb för Socialdemokraterna i riksdagen hann jag aldrig bli färdig med min magisteruppsats/D-uppsats i statsvetenskap. Min tanke var att skriva klart den parallellt med jobbet, men så blev det aldrig och åren gick. I våras bestämde jag mig för att ta tag i saken och valde att börja om med ett nytt ämne som blev "Hur arbetade LO och Svenskt Näringsliv med opinionsbildning i valet 2010?".Ett stycke färdig magisteruppsats/D-uppsats.


LO och Svenskt Näringsliv är två tunga aktörer inom svensk politik, det finns de som menar att de är de två mest inflytelserika intresseorganisationerna i Sverige. Båda har tydliga uppfattningar om hur de vill att det svenska samhället ska utvecklas och se ut och det är därför intressant att se närmare på hur de arbetar med opinionsbildning, eftersom det har en inverkan på hur Sverige utvecklas. När man ser närmare på hur LO och Svenskt Näringsliv arbetar med opinionsbildning ger det även ökad kunskap kring modern opinionsbildning.

Min frågeställning var: "Vilka var de viktigaste skillnaderna mellan LO:s och Svenskt Näringslivs opinionsbildningsarbete i valet 2010?". I uppsatsen går jag först igenom det aktuella forskningsläget kring intresseorganisationers opinionsbildning. Jag ser sedan närmare på hur LO och Svenskt Näringsliv var organiserade för opinionsbildning samt hur de arbetade strategiskt med opinionsbildning. Jag har även en diskussion med utgångspunkt i det aktuella forskningsläget kring vilken av de båda som har den mest moderna organisationen och strategin för opinionsbildning.

Det material som har varit mest relevant för uppsatsen är de intervjuer med företrädare för LO och Svenskt Näringsliv som jag har gjort samt det interna material som de har låtit mig ta del av.

Mina slutsatser är bland annat att för att man ska förstå sig på hur de båda intresseorganisationerna arbetar med opinionsbildning måste man se närmare på vilka respektiva mål de har med den, eftersom dessa nämligen skiljer sig åt en hel del - LO riktar sig främst till sina förbunds förtroendevalda och medlemmar medan Svenskt Näringsliv riktar sig till hela väljarkåren. Det visar sig även att Svenskt Näringsliv i högre grad köper in kompetens från pr-konsulter, är skickligare på att använda sig av sociala medier och hemsidor samt gärna låter någon annan stå som avsändare till sina budskap. En annan viktig skillnad är att på Svenskt Näringsliv genomsyrar opinionsbildningsarbetet allt man gör på ett tydligare sätt samt att det har en större förankring i organisationens ledning.

För den som vill få full förståelse för mina slutsatser och hur jag kom fram till dem rekommenderar jag (såklart) läsning av min uppsats. Den går antingen att tanka ner här eller så kan du maila mig på claes.j.nordmark[at]gmail.com så skickar jag den till dig. Om någon är intresserad kommer jag i mån av tid gärna förbi och håller ett föredrag om vad jag har kommit fram till.

Andra bloggar om , , , , och annat intressant.