torsdag, juni 28, 2012

Debattartikel om att påverka under årets politikervecka i Almedalen utan att själv vara på plats

På söndag börjar den så kallade politikerveckan i Almedalen/Visby. I går i Piteå-Tidningen och i dag i NSD har jag tillsammans med två kollegor skrivit en debattartikel om hur man kan påverka utan att själv vara på plats. Debattartikeln i Piteå-Tidingen hittas här och i NSD här.

Andra bloggar om Almedalen, politikerveckan och annat intressant

fredag, juni 15, 2012

Krönika i NSD: "Om ett besök vid reaktor 4 i Tjernobyl"

I dagens NSD har jag skrivit en gästkrönika på ledarsidan med titeln "Om ett besök vid reaktor 4 i Tjernobyl". Jag skrev den efter att i maj ha gjort ett besök i Tjernobyl och spökstaden Pripjat cirka 3 kilometer därifrån.

 Reaktor 4 i Tjernobyl med den omslutande betongsarkofagen

Hammaren och skäran är fortfarande högst i spökstaden Pripjat, ca 3 kilometer från Tjernobyl

Bonden Maria som flyttade tillbaka till sin gård i närheten av Tjernobyl 1989, tre år efter olyckan

Bonden Ivan som tillsammans med Maria tyckte att det var bättre under Sovjettiden när någon faktiskt brydde sig om deras hälsa, nu för tiden kostar sjukvården väldigt mycket pengar
Övergivna radiobilar
Danspalatset i Pripjat

Inuti danspalatset

Inuti ett övergivet barnhem

Reaktor 5 och 6 som bara var färdigbyggda till 80 procent när olyckan inträffade

På vandring i Pripjat

Andra bloggar om energi, Tjernobyl, Ukraina, Sovjet och annat intressant.

tisdag, maj 01, 2012

Huvudtalare på Första maj i Vallentuna

I dag var jag huvudtalare vid Första maj-firandet i Vallentuna. Vädret var på topp, Socialdemokraterna i Vallentuna hade gjort ett lysande jobb både med förberedelserna och med själva arrangemanget. Uppskattningsvis var det närmare etthundra personer som närvarade i Vallentuna centrum.

Direkt efter talet

I talet fokuserade jag på två områden: hur kunskap och arbete bygger Sverige samt internationell solidaritet. Inom området kunskap och arbete beskrev jag hur regeringen har varit duktig på att betona att alla ska jobba, men att de inte har varit lika skickliga på att skapa jobb. Det märks inte minst i den stigande långtidsarbetslösheten, alltså antal personer som har varit arbetslösa i mer än två år, samt i den höga ungdomsarbetslösheten. Regeringen pratar om att sänka lönerna för många olika grupper, något som Socialdemokraterna kraftfullt kommer att motarbeta. Regeringen väntar på bättre tider, medan Sverige väntar på en bättre regering.

Solen värmde under mitt tal

Jag gick sedan igenom
de tre fundament på vilken Socialdemokraternas jobbpolitik vilar på: Ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv närings- och innovationspolitik som ökar efterfrågan på arbetskraft samt en möjlighet för alla att skaffa sig högre kompetens. Här följer en sammanfattning av vad jag sa kring de tre fundamenten.

1. Ordning och reda i de offentliga finanserna. Socialdemokraterna vill inte lägga pengar på misslyckade subventioneringar och på Sveriges krogar, utan i stället investera i kunskap, skolor och ny infrastruktur. För att gjuda en stabil ekonomisk grund för kunskaps- och välfärdsreformer är starka och långsiktiga offentliga finanser ett måste.

2. En stark närings- och innovationspolitik. Socialdemokraterna vill stärka den svenska innovationskraften så att fler idéer kan bli till varor och tjänster, så att nya företag kan startas och gamla företag kan växa och anställa fler. På så sätt skapas det en efterfrågan på arbetskraft, fler kan komma i arbete och arbetslösheten pressas tillbaka. Två områden som Socialdemokraterna lyfter är det så kallade Life science, alltså sjukvårds- och läkemedelsområdet, samt den gröna omställningen. Hälsa blir allt viktigare både i Sverige och globalt och om vi satsar på en gemensamt finansierad sjukvård av högsta kvalitet möjliggör det både en förbättring av människors hälsa samt en förutsättning för ökad tillväxt och fler jobb. Angående den gröna omställningen så har Sverige en otrolig utvecklingspotential att ta fram och exportera långsiktigt hållbara lösningar.

En sista genomläsning av talet på väg ut till Vallentuna (klicka på bilden så kan du läsa vad jag säger om närings- och innovationspolitik)

3. Göra så att människor har kompetensen att ta de jobb som växer fram. Om Sverige ska konkurrera med kunskap, så innebär det att alla ska kunna höja sin kompetensnivå - oavsett om man är låg- eller högutbildad, oavsett om man är gammal eller ung och oavsett var i landet man bor. Högskolan måste göras tillgänglig för fler och undervisningens kvalitet i skolan måste bli bättre.

Jag talade sedan om internationell solidaritet. Socialdemokratin är en internationell freds- och frihetsrörelse. Det bygger på insikten att varje människa är värd precis lika mycket oavsett var i världen hon eller han befinner sig. Världens utmaningar delas av alla och inget land kan lösa de globala problemen på egen hand. Jag berättade sedan om de resor jag gjorde under min tid som biträdande internationell sekreterare för partiet, bland annat till irakiska Kurdistan, Vitryssland och Sydamerika samt hur insikten om att ingen människa vill leva i förtryck växte sig stark inom mig.

Jag lyfte upp den fruktansvärda slakt som regimen i Syrien utför på sin egen befolkning och att Sverige och EU har ett stort ansvar att bidra till en positiv utveckling både där och i hela Mellanöstern och Nordafrika. Det ligger en stor utmaning i att bygga upp demokratier, vilket inte minst syns i det faktum att kvinnorna i flera länder där demokrativågen har dragit fram faktiskt riskerar att få det sämre än innan. Socialdemokratin har en viktig roll att spela genom att trycka på att demokrativågen måste stärka kvinnors rättigheter och inte försämra dem.

Jag talade sedan om vandaliseringen av det som ska bli Vallentunas första hem för ensamkommande flyktingbarn samt hoten som framförts till kommunens socialförvaltning (läs mer om det här). Socialdemokraterna i Vallentuna har gjort ett stort jobb när de samlat alla partier i kommunen, utom Sverigedemokraterna, bakom att ta avstånd från vandaliseringen och hoten. Dessutom har även invånare i kommunen hört av sig till socialförvaltningen och frågat hur de kan hjälpa flyktingbarnen in i samhället. Sann solidaritet känner inga hinder - varken över nationsgränser eller mellan människor som ska leva i samma bostadsområde.

Rosor i mängder

Jag avslutade med att konstatera att trots att det ser ljust ut i opinionsmätningarna så är det 866 dagar kvar till nästa riksdagsval. Det kommer inte att bli en lätt match och det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig. Det är också viktigt för alla socialdemokrater att känna självförtroende, sluta upp bakom partiordföranden Stefan Löven och bakom att ingen människa i hela vårt land ska behöva tvivla på att vi socialdemokrater arbetar utifrån det faktum att kunskap och arbete bygger Sverige.

2009 var jag för övrigt huvudtalare vid Första maj-firandet i min uppväxtkommun Boden, läs mer om det här.