söndag, januari 09, 2011

Tal om Irans och Kurdistans framtid på jubileum i Solnahallen

Igår var jag Socialdemokraternas representant på ett kurdiskt jubileum i Solnahallen. Varje år i januari arrangerar nämligen det socialdemokratiska partiet KDP-I en kväll där man minns den så kallade Kurdistan-republiken (mer om den här). När jag talade på samma jubileum ifjol så filmade KDP-I mitt tal och la ut det på youtube, hittas här (obs, ljudet är ganska högt så sänk på din dator innan du klickar på play).

Idris Ahmedi, svensk-kurdisk forskare vid Stockholms universitet med fokus på amerikansk utrikespolitik politik gentemot Iran och Irak, jag och Shoresh Rahem, PUK (socialdemokratiskt parti med bas i irakiska Kurdistan/Irak)

I mitt tal lyfte jag fram att förtrycket i Iran under det senaste året har ökat, fastän vi var många som hoppades på motsatsen. Fler kurder och andra politiskt aktiva har under det senaste året avrättats och fängslats på rent politiska grunder. Och västvärldens försök att påverka Irans ledning framförallt med sanktioner har misslyckats. Väst har framförallt fokus riktat på att hindra Iran för att utveckla kärnvapen, men väst måste lägga ännu mer fokus på att arbeta för demokrati och frihet i Iran.

Det som är allra viktigast för Irans och iranska Kurdistans framtid är nu att skapa en stark och enad opposition. Den gröna rörelsen var ett bra försök, men den var inte tillräckligt enande bland de politiska partierna och rörelsens mål var inte heller förankrade eller nog tydliga. Den iranska regimen vet att en enad opposition är farlig för dem och har därför som strategi att försvaga och splittra oppositionen. Jag lyfte fram följande tre punkter som förslag på var oppositionens arbete ska ligga:

1.) Dialog är avgörande för att kunna samla oppositionen bakom gemensamma och långsiktiga mål. Det krävs därför en öppen dialog mellan de politiska partierna och andra grupperingar i Iran och Kurdistan så att man för en förståelse för de eventuellt olika synsätten man har på situationen i landet.

2.) I denna dialog måste man definiera gemensamma mål och strategiskt arbeta för att nå dem. Det viktigaste måste såklart vara att uppnå fred, demokrati och mänskliga rättigheter så att alla som bor i Iran har samma grundläggande rättigheter och friheter. Det är viktigt att KDP-I och andra kurdiska partier och grupperingar är aktiva i denna dialog.

3.) Västvärlden måste övertalas att förstå att för att skapa ett demokratiskt, stabilt och icke-aggressivt Iran så måste just oppositionen stärkas. För jag har väldigt svårt att se att Irans och Kurdistans befolkning skulle vilja utveckla kärnvapen om de fick styra över sig själva i fria val (till skillnad från det senaste valet med omfattande valfusk och förtryck) utan inblandning från ayatollorna.

Dessa tre punkter tror jag som sagt är avgörande för Irans och Kurdistans framtid. Därför måste oppositionen nu samlas och ena sig samt få Sverige och de andra länderna i väst att förstå att det är opposotionen som är nyckeln till Irans och Kurdistans framtid. Det här kräver ett omfattande arbete, men förtryckare har fallit förut och Irans regim ska inte vara ett undantag. En dag ska även de som bor i Iran och Kurdistan vara fria!

Andra bloggar om , , , , , och annat intressant

Inga kommentarer: