måndag, november 30, 2009

Mycket lyckat seminarium om Irans framtid

Vissa tillfällen känns det extra bra att vara politiskt aktiv. Förra veckan inträffade ett sådant tillfälle för mig. Jag är ansvarig för Socialdemokraternas kurdnätverk och vi ordnade tillsammans med Nationella minoriteters kongress för ett fedralt Iran (organisation som samlar en stor del av den iranska oppositionen) och Palmecenter ett seminarium om Irans framtid som ett demokratiskt och federalt land.

Inledning av Ahmad Alipoor, forskare i Sociologi. Jag sitter i mitten längst fram och antecknar för fullt.

Inbjudan till seminariet gick ut till flera organisationer/partier med rötterna i Iran och representanter för flera grupper var där såsom perser, kurder, balucher, turkmener, armenier med flera deltog. 70 personer kom. Jag var moderator och två forskare, en publicist och en politiker (Socialdemokraten Ardalan Shekarabi) fick inleda.

Diskussionen efteråt började lite trevande och en del fördomar som de olika representanterna hade om varandras grupper kom upp till ytan. Efter att fördomarna betats av så riktades fokus allt tydligare mot hur vi bäst kan jobba för demokrati i Iran och hur alla individers rättigheter, de mänskliga rättigheterna, kvinnors rättigheter, etniska gruppers rättigheter, olika religösas rättigheter med mer kan stärkas fullt ut.

Det visade sig bli en succé att ha så många olika grupper närvarande. Alla närvarande stannade de tre timmarna seminariet pågick och stämningen efteråt var i det närmaste lyrisk. Den gemensamma slutsatsen var att det här är något som vi måste göra om. Och det gör jag så gärna, det är sådana här möten och diskussioner som kan ena Irans opposition och göra den till ett ännu farligare hot mot regimen i landet. En dag ska demokratin segra även i Iran!

P.S. Du som är sundbybergare, du missar väl inte primärvalet? Nu finns även min youtube-presentation att se. D.S.

Intressant?

Inga kommentarer: