måndag, oktober 26, 2009

Min motion på S-partikongressen om folkmorden "Seyfo" och "Al-Anfal"

Nu på onsdag - söndag 28/10 - 1/11 pågår Socialdemokraternas partikongress/jobbkongress i Stockholm. Jag har skrivit två motioner, en med namnet "Folkmorden Seyfo och Al-Anfal".

I motionen "Folkmorden Seyfo och Al-Anfal" föreslår jag:
- att Socialdemokraterna ska verka för att de båda folkmorden Seyfo och Al- Anfal ska erkännas av Sverige, EU och FN
- att Socialdemokraterna ska verka för att en konferens om de båda folkmorden Seyfo och Al-Anfal ska genomföras i Sverige under nästa mandatperiod i syfte att
uppmärksamma och sprida information om folkmorden
- att Socialdemokraterna ska verka för att den 16 mars görs till en internationell
minnesdag för offer för massförstörelsevapen och kemiska


Själva motionen hittas här, scrolla ner till s.52 "Motion J28, Sundybergs Arbetarekommun, Folkmorden Seyfo och Al-Anfal". Partistyrelsen föreslår i sitt förslag till svar att det första av mina förslag ska anses vara besvarat, vilket innebär ungefär att partistyrelsen menar att det partiet redan jobbar med frågan. Mina två andra förslag anser partistyrelsen ska avslås. Partistyrelsens svar hittas på samma länk som ovan, men på s.51.

Jag har intervjuats i de två tidningarna Dagen och Beyan.net. Vad jag har märkt finns det ett stort intresse kring min motion och det verkar finnas flera kongressombud som vill att motionen ska gå igenom, därför tror jag att det kan bli en intensiv och intressant debatt på kongressen. Förhoppningsvis en debatt som leder till att motionen går igenom.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , och annat intressant

Inga kommentarer: