måndag, oktober 26, 2009

Min motion om ett mer välmående och friskare Sverige föreslås bifallas på S-partikongressen

Nu på onsdag - söndag 28/10 - 1/11 pågår Socialdemokraternas partikongress/jobbkongress i Stockholm. Jag har skrivit två motioner, en med namnet "Intensifiera folkhälsoarbetet för ett mer välmående och friskare Sverige".

I motionen "Intensifiera folkhälsoarbetet för ett friskare och mer välmående Sverige" föreslår jag:
- att Socialdemokraterna verkar för att ett samlat grepp tas i folkhälsofrågorna ienlighet med motionen
- att Socialdemokraterna verkar för att intensifiera arbetet med folkhälsofrågornai enlighet med motionen

Själva motionen hittas här, scrolla ner till s.114 "Motion G95, Sundybergs Arbetarekommun, Intensifiera folkhälsoarbetet för ett mer välmående Sverige". Partistyrelsen föreslår i sitt förslag till svar att min motion ska godkännas och deras svar hittas på samma länk som motionen men på s.97.

Inga kommentarer: