måndag, december 31, 2007

Ett humant och värdigt flyktingmottagande

Idag avslutar jag året på NSD:s ledarsida. Detta genom att i en krönika skriva om ett humant och värdigt flyktingmottagande, något som inte är ett faktum i vissa kommuner idag:

"Ett humant och värdigt flyktingmottagande"

Göteborgs starke man, socialdemokraten Göran Johansson, sa nyligen att flyktingar som kommit till Sverige med hjälp av smugglare ska utvisas. Johansson är inte dum och är säkert medveten om att det i stort sett är omöjligt att ta sig hit utan hjälp av smugglare.
Hans uttalande bör därför tolkas som ett illa formulerat frustrerat rop på hjälp.

Vissa kommuner tar nämligen emot en oproportionellt stor andel flyktingar. Ett talande exempel är Södertälje. I år beräknas 1 200 - 1 300 ha anlänt till kommunen och prognosen för nästa år är 2 000. Totalt har Södertälje tagit emot fler flyktingar från Irak än vad hela USA har gjort(!).

Anledningen till detta är systemet som kallas ebo (eget boende). De som ordnar eget boende får bosätta sig var de vill till skillnad från dem som inte ordnar eget boende, de får flytta till den kommun de hänvisas. Att många vill bo där många landsmän bor är inte konstigt. Att ha människor omkring sig som pratar samma språk och kommer från samma kultur är en trygghet.

Det leder dock till ett hårt tryck på till exempel skolan, sjukvården och SFI (svenska för invandrare). Många bosätter sig dessutom i samma lägenhet. Trånga tvåor med flera familjer boende på madrasser på golvet är inte ovanligt.

Mot bakgrund av detta togs under hösten i Södertälje kommunfullmäktige ett beslut i full politisk enighet om nya riktlinjer för kommunens flyktingmottagande. Åtgärder ska vidtas för att minska antalet flyktingar som väljer att bosätta sig där. De som väl har bosatt sig där ska snabbt komma i arbete så att de har en egen försörjning.

Regeringen tycks ha lyssnat på kritiken främst från Södertälje, Malmö och Göteborg. En utredning har tillsatts som ska se närmare på möjligheten att ändra på reglerna för flyktingmottagande så att asylsökande kan lockas att flytta till kommuner som har bättre jobb- och utbildningsmöjligheter.

Intentionen i utredningen är bra, men räcker inte. Varje kommun med rimliga förutsättningar bör ta emot flyktingar. Ebo måste avskaffas så att människor att skapa ett värdigt liv, vilket inte är möjligt i en kommun som tar emot oproportionellt många flyktingar.

Sverige ska självklart fortsätta ha en human flyktingpolitik. Solidariteten med människor som tvingas fly från krig och förtryck måste vara stark. Men som situationen ser ut i vissa kommuner idag kan det inte kallas ett humant och värdigt flyktingmottagande.

Claes Nordmark, Stockholm, kommer ursprungligen från Boden, men jobbar idag som politisk sekreterare i Stockholms läns landsting


Läs även andra bloggares åsikter om , , och annat intressant

2 kommentarer:

Leo Sundberg sa...

Jag har lite svårt att hålla med här. Visserligen kan man tycka att det är viktigt att visa solidaritet och så vidare. Men situationen i Sverige börjar bli ohållbar med en snabbt ökande kriminalitet och arbetslöshet i kommuner som varit alldeles för solidariska för sitt eget bästa.

Jag har själv bott i ett sånt här område så jag vet. Det är en jäva massa problem och rasismen frodas.

Att tvinga vissa kommuner som Vellinge, Danderyd med flera kan förstås vara att fördela bördan mer jämnt. Men vad hjälper det i längden? Ingenting tyder ju på att Sverige stänger sina gränser inom överskådlig tid.

Ett utflöde av flyktingar från Malmö och Södertälje leder ju bara till att flyktingkramare kan ta emot ännu mer flyktingar. Anders Lago sa rakt upp och ner att utan invandring stannar Sverige. Trots de stora problemen som man själva ser vill man ändå inte stoppa flyktingströmmen. Vem tvingade de att ta emot så mycket från första början? INGEN!

På den tiden flyktingmottagandet var en statlig angelägenhet "köpte" ofta staten in sig på billiga lägenheter i krisutslagna orter. Visserligen lätt med bostad, men inga jobb, alltså samma situation som många svenskar har. Det kommunala självstyret funkar då bättre.

Nej, det stora felet är att Sverige ständigt blandar ihop solidaritet med fri invandring. Det finns andra sätt att hjälpa folk, och det finns gott om problem innanför landets gränser.

Oavsett vad du tycker Claes, så måste du vara medveten om att det här är mycket illa omtyckt av väljarna (alltså s-väljarna). Jag tycker man ska lyssna på väljarna, och inte bara säga att de som klagar är rasister.

Claes Nordmark sa...

Leo, varför skulle du vara tvungen att hålla med mig? Det har jag absolut inget behov av att du ska göra.

Först av allt så har vi i Sverige har vi definitivt inte "fri invandring". Om du inte tror mig kan du slå en signal till Migrationsverket, för många av de som kommer hit har inte giltiga skäl att stanna i landet och skickas härifrån. Det solidaritet handlar om är att ta emot människor som flyr från krig och förtryck - inte om att ha en fri invandring. Just nu tar vi emot flest människor från Irak och Somalia och i de länderna är situationen som vi alla vet minst sagt bedrövlig.

Om du läser min krönika igen så ser du att jag berör de problem som en oproportionellt stor koncentration av flyktingar i en kommun innebär. Jag är medveten om problemen och det är ingen slump att både Sverigedemokrater och Nationaldemokrater har platser i Södertäljes kommunfullmäktige, det är en effekt av att rasismen frodas, precis som du säger.

Men varför i hela friden ska Sverige som du föreslår stänga sina gränser? Vi behöver invandringen. Dels för att vår befolkning annars skulle minska och dels behöver vi arbetskraften. Sen ger även invandringen oss viktiga kontakter med andra delar av världen, vilket inte ska underskattas. Det handlar inte om att vi ska stänga våra gränser, utan om att vissa kommuner inte kan ta emot fler flyktingar.

Jag tror absolut inte att alla som är oroliga för konsekvenserna av att vissa kommuner får ta emot en oproportionellt stor andel flyktingar är rasister. Däremot tycker jag att man ibland har bråttom och generaliserar för mycket kring flyktingmottagandets effekter.

Självklart ska man lyssna på vad väljarna tycker, men man ska inte följa fördomar - då blir det populism. Jag föreslår i krönikan att EBO ska avskaffas, eftersom det skulle leda till en bättre fördelning av flyktingar till landets kommuner, och det står jag för. Att stänga Sveriges gränser som du föreslår tror jag knappast att en majoritet av väljarna tycker.