söndag, november 18, 2007

EU: Turkiet måste förbättra de grundläggande rättigheterna

För ca en vecka sedan publicerade EU-kommissionen sin årliga rapport om utvidgningen av EU. I den konstateras att anpassningen av Turkiet till EU går trögt. Av 35 förhandlingskapitel har endast det om forskning och vetenskap kunnat avslutas. Det landet främst måste fokusera på är att förbättra medborgarnas grundläggande rättigheter, framförallt yttrande- och religionsfriheten. Dessutom pekas också ut att kurderna och andra minoriteter måste få bättre rättigheter. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.

2 kommentarer:

Osman sa...

De senaste 1,5 åren var det sektkemalismen (militären och den civila byråkratin) som motsatte sig demokratiseringen av Turkiet!

Så där förlorade Turkiet värdefull tid och möda på trams rent ut sagt!

Sen när valet var avklarat, landets nya president vald och allmän god stämning så valde PKK att dra igång sin sk väpnade kamp!

Slutsats:

Militäre
Sektkemalistiska civila byråkratin och deras kurdnatioanlistiska motsvarigheter DTP och PKK måste bekämpas på ett smart sätt!

För AKP gäller det att gå en balansgång.

AKP får inte falla i PKKs och DTP:s fälla och bidra till en radikalisering av det kurdiska folket i östra Turkiet.

Sen tar vi tag i grundlagen och fortsätter vår gyllene demokratiska väg!

Men stjärnor som Sarkozy gör ju inte den demokratiska kampen lätt för AKP och EU vänner i allmänheten i Turkiet!

Osman sa...

Semdinli väntar på att bli bloggad av dig!

Dags att skruva upp tempot Claes!