måndag, januari 02, 2006

Vad motsvarar 250 miljarder kronor i skattesänkningar?


Något som högerpakten, med Fredrik Reinfeldt och moderaterna i spetsen, inte gärna pratar om är de skattesänkningar de vill genomföra vid ett eventuellt maktskifte. Orsak: de vet att nedskärningar inte är populära. Och med skattesänkningar runt 250 miljarder kronor så blir stora nedskärningar nödvändiga.

Varifrån kommer siffran 250 miljarder kronor? Upprepade gånger har företrädare för högerpakten nämnt att de inte tycker att Sveriges skattetryck ska vara högre än genomsnittet i EU och OECD. Det innebär alltså en sänkning från dagens skattetryck i Sverige på drygt 50 procent till EU:s genomsnitt på drygt 40 procent. De totala skatteintäkterna i offentlig sektor 2005 var ca 1 300 miljarder kronor (skatteintäkterna för 2005 var 1 329 miljarder enligt budgetpropositionen för 2006) . Därav blir effekten enligt högerpaktens önskan i runda slag 250 miljarder, vilket ungefär motsvarar 19 procent av de totala skatteintäkterna eller var femte skattekrona.

Fredrik Reinfeldt säger i en intervju i tidskriften Svenskar i Världen (nummer 1 2005) att: " -Jag tycker inte att Sverige ska ligga högre än genomsnittet i EU."

I Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft i december 2005 säger Maud Olofsson att: "Skattetrycket i Sverige ska sänkas till ett genomsnitt för Europa inom två mandatperioder."

I Handelskammartidningen nummer nummer 6 2005 säger folkpartiets Karin Pilsäter att: "Vi strävar efter att sänka skattetrycket ner till den nivå som finns i motsvarande OECD-länder."


Vad motsvarar då 250 miljarder kronor i skattesänkningar?
  • Enligt uppgifter i budgetpropositionen för 2006 var de totala kostnaderna 2004 för hälso- och sjukvården i Sverige 230 miljarder kronor.
  • 250 miljarder motsvarar lönekostnaderna (inklusive sociala avgifter) för 500 000 poliser som tjänar 27 000 kronor i månaden (enligt SCB var 2003 den genomsnittliga lönen 26 300 kronor för poliser).
  • Lönekostnaderna (inklusive sociala avgifter) för alla anställda i landets kommuner som 2004 var 230 miljarder enligt Nationalräkenskaperna, SCB.

Fredrik Reinfeldt och högerpakten pratar ofta om hur förträffligt Sverige skulle kunna bli om de bara fick ta över makten och justera lite här och där. Vore det inte intressant om de även kunde berätta för väljarna var de ska ta de 250 miljarderna ifrån? Reinfeldt & co är skyldiga väljarna ett svar. Om möjligt ett ärligt sådant.