måndag, november 06, 2006

Klimatförändringar innebär inte ekonomiska fördelar för Sverige

Torsdag förra veckan (2/11) skrev Steven Jörsäter ifrån Täby en insändare i DN om att ett varmare klimat innebär många fördelar för Sverige. Jörsäter argumenterar utifrån att om klimatet i Sverige blev som det i dagens Sydtyskland och Tjeckien så skulle det gynna vår ekonomi. Vi skulle få "minskad husuppvärmning, snabbare växande grödor med mindre frostskador, mer snabbväxande skog, mindre snöröjning, kanske mer vattenkraft, vindkraft, mindre köldplågad befolkning, bättre och behagligare somrar med mindre behov av utlandsresor, fler turister". Jörsäter menar också att det sker en ensidig och vinklad rapportering över klimatförändringarna så att fördelarna med uppvärmningen missas.

På dagens insändarsida i DN finns mitt svar till Jörsäter:

**********************
Om Golfströmmen bromsas blir det kallt, Svar på "Varmare klimat innebär ju många fördelar för Sverige

Steven Jörsäter skriver att klimatförändringar vore positiva för Sveriges ekonomi. Det tyder på en naiv syn på konsekvenserna. Sveriges ekonomi är beroende av omvärldens. Om köpkraften minskar i de länder som får en kraftig försämrad ekonomi till följd av klimatförändringarna, så minskar även Sveriges export kraftigt.
Vidare kan man fundera på hur höjningen av havsnivån kommer att påverka Sveriges ekonomi. Kommer den att gynnas av de flera miljoner människor som blir hemlösa? Ett varmare klimat i världen innebör för övrigt inte att vi i Norden med säkerhet får det varmare. De stora mängder smältvatten som kommer från Grönland vid en temperaturhöjning kan komma att bromsa upp Golfströmmen, vilket skulle leda till betydligt längre och kallare vintrar här uppe i norr.
Det är dags att vakna. Klimatförändringarna är negativa och kommer att kosta enorma summor för hela världen - inklusive Sverige.

Claes Nordmark, Sundbyberg

**********************

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: